Privacyverklaring

Cosmetisch Huidinstituut Dronten, gevestigd aan Het Spaarne 45 te Dronten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaring goed te lezen. Cosmetisch Huidinstituut Dronten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten. Wij komen enkel en alleen aan uw gegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Cosmetisch Huidinstituut Dronten neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Cosmetisch Huidinstituut Dronten koppelt geen Cookies of vergelijkbare technieken aan uw persoonsgegevens.

Gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam.
– Geslacht.
– Geboortedatum.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer (zowel een vast nummer, als een 06-nummer kan geregistreerd worden met uw toestemming).
– E-mailadres (deze wordt gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en om onze nieuwsbrief met informatie toe te sturen).
– Overige informatie die u ons verschaft wanneer dit nodig is om een goed behandelplan op te kunnen stellen.

Verdere gevoelige of bijzondere informatie die wij verwerken:
– Gezondheidsgegevens/medicatie. Het kan voor sommige behandelingen voor ons noodzakelijk zijn om medische gegevens te noteren. Bij behandelingen zoals elektrische epilatie, acnetherapie of intensieve peelingen hebben wij in sommige gevallen medicatie en gezondheidsgegevens nodig om deze behandelingen goed en risicoloos uit te kunnen voeren.
– Etnische afkomst. Dit is te zien op foto’s die genomen worden om de voortgang van een behandeltraject vast te leggen. Ook voor het maken van deze foto’s tekent u toestemming en spreken we de doeleinden van deze foto’s af. Deze foto’s worden uiteraard ook beschermd en niet gebruikt voor andere doeleinden dan overeengekomen.
– BSN- en/of polisnummer. Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding via de zorgverzekering hebben wij deze gegevens nodig om de factuur voor u in orde te kunnen maken.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze diensten en website hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter via de website niet controleren of de contactgegevens die binnenkomen via het contactformulier behoren tot een persoon ouder dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind, om zo samen te voorkomen dat er gegevens van personen jonger dan 16 jaar verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij (zonder toestemming of medeweten van ouders/voogd) gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan alstublieft direct contact met ons op via 0321-769 061 of info@huidinstituutdronten.nl zodat wij meteen in actie kunnen komen en deze gegevens kunnen verwijderen.

Verplichte gegevens:
U bepaalt uiteraard ten alle tijden zelf welke informatie en/of gegevens u aan ons wilt verschaffen. Voor het maken van een afspraak bij ons instituut hebben wij uiteraard gegevens nodig (ten alle tijden een naam + telefoonnummer). Eerder kunnen wij de afspraak niet definitief maken. Door een afspraak bij ons te maken gaat u er dus mee akkoord dat wij uw voor- en achternaam en een telefoonnummer noteren. Verdere gegevens kunnen handig zijn om een geschikt behandeltraject op te stellen. Echter besluit u zelf welke informatie u met ons wilt delen om tot een zo goed mogelijk behandelplan te komen. Ook medicatie kunnen bij sommige behandelmethodes (zoals b.v. elektrisch ontharen, heftige peelingen en acnetherapie) nodig zijn. Mocht men de medicatie gegevens niet aan ons willen verstrekken, accepteren wij dit uiteraard en hebben wij hier alle begrip voor. Het kan zo zijn dat de behandelingen daardoor gestaakt moeten worden of wij de behandeling niet bij u uit gaan voeren. Wij willen uiteraard geen risico lopen door toch te behandelen zonder achtergrond informatie (medicatie gegevens).

Het doel van verzamelen van persoonsgegevens:
– Het maken van afspraken in ons instituut.
– Het correct uitvoeren van behandelingen of het maken van een behandelplan.
– Het afhandelen van betalingen of bestellingen.
– U te kunnen bellen en/of mailen omtrent afspraken, informatie, bestellingen of vragen om onze dienstverlening te kunnen voeren.
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief met daarin bijvoorbeeld informatie over onze diensten, prijzen, ontwikkelingen en acties.
– Om u het best mogelijke resultaat te kunnen geven en de voortgang van behandelingen in kaart te brengen.
– Resultaten bijhouden.
– Het bijhouden van de voortgang van een behandeltraject. En doordat wij uw gegevens en geschiedenis aan behandelingen, foto’s en gegevens mogen bewaren kunnen wij ook een zo goed mogelijke voortgang beloven. Mogelijke wijzigingen in een behandeltraject kunnen daardoor goed en snel worden toegepast.

Inzage, wijzigingen en verwijderen van gegevens:
U heeft het recht om uw verzamelde persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de informatie te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen of af te schermen. Ook wanneer gegevens onjuist blijken, heeft u een reden tot verzoek aan ons om dit aan te passen. Ook wanneer de informatie onvoldoende of onvolledig is voor ons doel en onze dienstverlening (of in strijd is met de wettelijke voorschriften), mag u een verzoek doen tot wijziging of verwijdering van gegevens. Een wijzigings- of verwijderingsverzoek kan ingediend worden per mail via info@huidinstituutdronten.nl, per telefoon via 0321-769 061 of persoonlijk bij ons in het instituut . Wij zullen uw verzoek dan in behandeling nemen en zo snel mogelijk reageren. Er staat een wettelijke termijn van vier weken om op zo’n dergelijk verzoek te reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met uw aanvraag mee te sturen. Dit is ook ter bescherming van uw eigen gegevens, zodat er niemand anders kan besluiten (of inzage kan krijgen) omtrent uw gegevens. U mag uiteraard op deze kopie van uw identiteitsbewijs de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart maken/afschermen. Ook dit ter bescherming van uw privacy.

Ook wanneer u besluit om een behandeltraject bij een ander instituut voort te zetten, mag u ons vragen om al uw gegevens over te dragen aan dit instituut. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Cosmetisch Huidinstituut Dronten neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij nemen dan ook passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en deze personen ook een verklaring moeten ondertekenen waarin zij verklaren geen misbruik te maken van uw gegevens. De toegang tot uw gegevens is beschermd en wij controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via 0321-769 061. U kunt er ten alle tijden vanuit gaan dat wij zeer beschermend met uw gegevens om gaan en dit nooit aan derden zullen verschaffen (tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn). Geen enkele gegevens (geen naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medicatie, geboortedatum of andere verschafte informatie) zullen wij delen met een ander, tenzij u dit uiteraard van ons vraagt. Wij bewaren de gegevens zo lang nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Mocht u geen diensten en/of producten meer willen afnemen bij ons en daarbij besluiten dat wij uw gegevens moeten verwijderen, kunt u uiteraard een verzoek doen tot verwijdering van uw gegevens.

E-mail en berichtgeving:
Cosmetisch Huidinstituut Dronten gebruikt uw naam en e-mailadres om onze nieuwsbrief toe te mailen. In de nieuwsbrief staat enkel interessante en nuttige informatie voor u als klant. Dit kan gaan over onze prijzen, onze behandelingen, ontwikkelingen, vakanties, producten en/of diensten, wijzigingen, acties en leuke tips. Naast de nieuwsbrief kan uw e-mailadres uiteraard ook gebruikt worden om contact met u op te nemen.

Wanneer u wilt dat uw e-mail adres uit ons bestand wordt verwijderd of wanneer u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, mag u dit aan ons kenbaar maken en wij zullen dan direct actie ondernemen. Dit kan per telefoon via 0321-769 061 of per mail via info@huidinstituutdronten.nl. Uiteraard zijn alle e-mailadressen die NU in ons bestand zijn opgenomen door uzelf aan ons verschaft en ingevuld op uw intakeformulier. Wij zullen nooit via andere wegen aan uw e-mail adres komen, dan via uzelf.

Wijzigen van onze privacyverklaring:
Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig onze verklaring te bekijken. Deze wordt op onze website gepubliceerd, maar u kunt deze uiteraard ook opvragen.

Laatst gewijzigd op 01-05-2018